Alteraccions Dermatologiques

Hiperqueratosis

Durícies o engruiximent de l’epidermis que es formen, per fricció o a una posició incorrecte del peu, de tal forma que es produeix una pressió molt important en la pell i per això es crea la durícia.
Cal compensar el mal suport del seu peu, mitjançant un suport plantar personalitzat.

Onicocriptosis

“ungla que creix al interior de la carn”.

Onicomicosis

Lesió causada per la invasió d’un fong a la làmina unguial.

Micosis (peu d’atleta): Lesió causada per la invasió d’un fong a la pell.

Berrugues plantars

Tumoració BENIGNE de la pell causada per la afectació de un virus. Es pot presentar de forma aïllada o múltiple.

Onicogrifosis

Engruiximent de la ungla. El tractament es basa en un tallat i fresat freqüent de la ungla afectada.

Per a prevenir-les, és convenient realitzar revisions periòdiques per a detectar els factors de risc, ja sigui a nivell vascular, neuropàtic o per lesió.