Estudis Biomecanics

Tecnologia 3D

Prèviament a l’estudi biomecànic realitzarem anamnesi, valoració
postural i exploració global del pacient ( sessió d’una hora
aproximadament).
L’estudi computeritzat de la marxa es realitza tant en estàtica com
en dinàmica per tal de fer una anàlisis de la funció del peu
d’ambdues maneres (la valoració dels passos sobre els sensors ens
permet apreciar de manera objectiva la petjada plantar en dinàmica).
Finalment realitzem una filmació (vídeo) per valorar el moviment de
l’extremitat inferior per identificar les alteracions funcionals del peu.

Embenats neuromusculars

El embenats neuromuscular o Kinesiotaping consisteix en cintes de
cotó adhesives per tractar els següents trastorns físics:
 Fascitis plantar
 Esperó del calcani
 Talàlgies
 Lesions del turmell