Podologia Geriatrica

Tenir cura dels peus durant la tercera edat , juntament amb tractaments ortopèdics adequats poden millorar l’autonomia del pacient, previndre caigudes i d’altres problemes associats amb la inestabilitat de la marxa, caminar bé millora la qualitat de vida i afavoreix l’autoestima de la persona.