Podologia Infantil/Pediàtrica

Els pacients pediàtrics es troben en una etapa de creixement i desenvolupament continuat. Pel que és imprescindible realitzar un bon diagnòstic i estudi clínic per detectar les alteracions estructurals i funcionals pròpies de l’edat i les patològiques.

Procediment

• Estudi estabilomètric, enfocat a restablir una correcta postura
• Estudi biomecànic de la petjada.
• Tractament precoç de peus plans, posició defectuosa dels dits,…